STÄDTIPS OCH PRAKTISKA RÅD INFÖR FLYTTNING

Det finns många praktiska bestyr att ta hand om vid en flyttning. Här några tips...

Besiktning
För att konstatera lägenhetens skick och flyttstädning, görs normalt en besiktning när lägenheten är tom. Om inte annan överenskommelse träffas med värden skall åtgärderna därför ha vidtagits före besiktningen såsom lagat ev småfel så slipper du onödig debitering. Skulle du inte fullgöra skyldigheterna före avflyttning, tvingas värden debitera dig kostnaderna för att ställa lägenheten i ordning.

Nycklar
Kontrollera så att du kan lämna tillbaka alla nycklar senast klockan tolv avflyttning dagen - så slipper du onödig debitering. Det gäller alla nycklar som hör till lägenheten och andra utrymmen (tvättstuga, förråd, garage etc).

Städning
Alla utrustningsdetaljer som hör till lägenheten, t ex dörrar, hatthyllor och gardinbeslag skall lämnas kvar i lägenheten.

Lägenheten skall vara väl rengjord och städad. Glöm inte balkong och förrådsutrymmen, garage etc.

Dekaler och kontaktpapper skall tas bort.

Heltäckande mattor utöver lägenhetens standard skall tas bort.

Tänk på att om lägenheten inte är välstädad måste vi debitera dig för städkostnaden.

Cheklistor
För att undvika att inte glömma bort något vid din flyttstädning hjälper checklistorna dig. Checklistorna innebär inte att du kan låta bli detaljer som eventuellt inte finns uppräknade.

Här kan du ladda ner checklistor.